Uppsägning av hyresavtal

Uppsägning av hyreskontrakt ska ske skriftligt till;

AB Höörfasaden

Bredgatan 25

222 21 Lund

Uppsägningstiden är tre månader från kommande månadsskifte.

Bekräftelse skickas till er efter mottagen uppsägning.