Andrahandsuthyrning

För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs alltid ett skriftligt medgivande av AB Höörfasaden. Detta gäller även om man lånar ut sin lägenhet utan att ta ut någon hyra.

AB Höörfasaden kan godkänna tidsbegränsad (maximalt 12 månader) andrahandsuthyrning i de fall det föreligger beaktansvärda skäl. Detta kan vara arbete på annan ort, studier eller provboende. Intyg ska bifogas ansökan.

Det är alltid kontraktsinnehavaren som står ansvaret för lägenheten.  Hyresavtal ska alltid upprättas mellan kontraktsinnehavaren och andrahandshyresgäst. Överhyror får ej tas ut, praxis är att runt 10% om lägenheten är möblerad.

Under uthyrningsperioden ska AB Höörfasaden alltid ha uppdaterade kontaktuppgifter till första och andrahandshyresgästen.