Höörfasaden

Fastighetsbolaget AB Höörsfasaden

 AB Höörsfasaden är ett helägt dotterbolag till Skånegårdar AB och förvärvades 1988.

skanegardar_logga