Trivselregler

Vi vill att alla som bor hos oss ska ha en hög trivsel i sin boendemiljö. I flerbostadshus är det självklart att alla hjälps åt att skapa en trivsam och trygg boendemiljö. I AB Höörfasadens fastigheter gäller följande trivselregler:

-Visa hänsyn till varandra. Mellan kl 22:00 och 07:00 är det extra viktigt att dämpa ljud från bostaden, tänk på TV, dator och stereo. Undvik även höga ljud i trapphusen.

-Sophantering enligt Merabs sorteringsregler för hushållssopor, dessa finner ni på MERAB. Soppåsar ska komprimeras och förslutas innan de trycks ner i soptunnorna, locken ska alltid vara stängda. Det är absolut förbjudet att lämna grovavfall vid sidan om soptunnorna, grovavfall ska lämnas av hyresgäster på sopstationen. I kärlen för matavfall får det absolut inte slängas plast. Nya påsar till matavfall finns att hämta i tvättstugorna.

-I trapphusen får det inte förvaras barnvagnar eller andra föremål med anledning av brandrisk.

-Rökning i fastigheterna är inte tillåtet. Vid rökning utomhus ska fimpar samlas i askfat och aldrig lämnas på marken.

-Tvättstugan. Följ bokningsreglerna, endast en tvättid bokas per gång. Städa alltid tvättstugan efter användning. Maskiner ska rengöras enligt anvisningar. Bänk och golvytor ska torkas av.

-Anmäl alltid de fel och brister ni upptäcker i er bostad och i fastighetens allmänna utrymme. Ni kontaktar fastighetsskötaren, se fliken ”FÖR HYRESGÄSTER”.