GDPR-Riktlinjer

GDPR-Riktlinjer för företagen; AB Höörfasaden, Fastighets AB Konviktorium, Fastighets AB Brobo, Fastighets AB Sockerärtan, Höörfasaden Lyran, Höörfasaden Vilan, Höörfasaden City, Torkelsrud Skog & Kraft, Konviktet AB, Enskild näringsverksamhet för Gustaf Magnusson-Kroon och Johanna Lindgren samt Dag Magnusson och Ewa Magnusson-Kroon

Ovanstående företag bedriver verksamhet bestående av uthyrning av bostäder och lokaler, konsultverksamhet och lantbruk där det även finns anställd personal.

För att kunna fakturera kunder och hyresgäster kommer företagen att spara personuppgifter för fysiska personer och uppgifter för juridiska personer samt deras personliga kontakter för att förenkla kommunikation, fakturering och löpande verksamhet. Vidare kommer uppgifter om anställda och leverantörer att sparas för att betala fakturor, utbetala löner, dels upprätthålla bokföringslagens regler och dels för att kunna spara uppgifter för eventuella frågor i framtiden. Uppgifterna kommer att sparas fram till dess att vederbörande önskar få dem bortplockade. För det fall att sådana önskemål inte skriftligen inkommit till respektive företag eller enskilda näringsverksamhet kommer uppgifterna att sparas.

Ovanstående verksamheter har även förfrågningar från hyresgäster om att förhyra bostäder eller lokaler och även dessa omfattas av dessa riktlinjer. Sålunda accepterar man såsom hyresgäst, hyressökande eller leverantör av tjänster och varor att uppgifter sparas och även att utskick kan göras till i registret inskrivna personer, företag och organisationer både för aktuella kommunikationer och för framtida erbjudanden, utskick och dylikt. Vidare accepteras att uppgifter kan behöva spridas till organisationer och företag som är leverantörer till ovanstående verksamheter och överlåter därmed till respektive bolag eller näringsverksamhet att fatta beslut om vilka som skall ta del av personuppgifter för att kunna sköta den löpande verksamheten. Dessa bolag kan t.ex. vara företag/organisationer som levererar post/paket, bredband, telefoni, el, vatten/avlopp, fjärrvärme, målare, snickare, övriga entreprenörer, myndigheter, försäkringsbolag och dylikt.

Denna information är till för att förenkla vardagen för både Er som hyresgäst, leverantör, myndighet, kommun, försäkringsbolag och eventuella medlemsorganisationer, men även för vår verksamhet i respektive bolag.

Information som sparas är följande:

Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Telefonnummer

E-postadresser

BG-/PG-nummer

Kontonummer

Foton

Korrespondens per post/e-post och anteckningar förda vid telefonsamtal

Samtliga uppgifter sparas i den mån de bedöms ha relevans i den löpande verksamheten

Uppgifterna kommer att sparas dels på server och dels i skriftlig form skyddade på kontoret. Viss information kommer även att medtagas vid eventuella besök och möten utanför kontoret. De uppgifter som ligger sparade på server skyddas av erforderlig brandvägg och virusprogram medan fysisk information sparas i larmade lokaler.

Information kring den nya EU-förordningen kan hittas hos Datainspektionen